ข้อมูลประชากร: ผู้ใช้ tiktok ตามเพศ

ข้อมูลประชากรทางเพศล่าสุดในปี 2020 แสดงให้เห็นว่า tiktok นั้นเบ้ 60%