ถึงคราวต้องเปลี่ยนแปลง หัวหน้าทีมพัฒนาเกม Halo Infinite ลาออก

Matt Booty หัวหน้าของ Xbox Game Studios ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆ