ผู้เล่น Cyberpunk 2077 ใช้ Mod เพื่อ ‘บันทึก’ Jackie Welles

ผู้เล่น เกม Cyberpunk 2077 ใช้ม็อดเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมและช่วย Jackie Welles