เหตุผลของไฟ RGB ช่วยให้ gamer ที่หูหนวกเล่นเกมต่อสู้ได้ดี